ВЛАДО ЛЮБЕНОВ

   ГЛАД ЗА ГРЯХ

   любовна лирика и други стихотворения

   събрано

   в електронен PDF формат (засега)
   можете да изтеглите за четене

   от тук

    
                                                                                                       ISBN 978-954-799-936-7
                                                                                                 актуален текст към януари 2012
    
    
                   © Владо Любенов, автор, 1980-2012
                       Всички права запазени!